VIDEOAULAS DO PRÉ II

VIDEOAULAS 17 DE SETEMBRO DE 2020

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PLTYlPwcmak&feature=youtu.be

 

 

 

 

VIDEOAULAS 16 DE SETEMBRO DE 2020

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lzwoNoSLVdQ&feature=youtu.be

 

 

 

VIDEOAULAS 15 DE SETEMBRO DE 2020

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4SvtD70oZoY&feature=youtu.be

 

 

 

 

VIDEOAULAS 11 DE SETEMBRO DE 2020

 

 

 

LINGUAGEM

https://www.youtube.com/watch?v=T5JxU-EqVbE&feature=youtu.be

 

 

 

MÚSICA

https://www.youtube.com/watch?v=M3hWpOYUIjg&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

VIDEOAULAS 10 DE SETEMBRO DE 2020

 

 

LINGUAGEM

https://www.youtube.com/watch?v=WFAMclnFNQc&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

VIDEOAULAS 09 DE SETEMBRO DE 2020

 

 

LINGUAGEM

https://www.youtube.com/watch?v=psyoPNdkx6c&feature=youtu.be

 

 

 

 

VIDEOAULAS 08 DE SETEMBRO DE 2020

 

 

LINGUAGEM

https://www.youtube.com/watch?v=O0dMwPIi2XQ&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

VIDEOAULAS 03 DE SETEMBRO DE 2020

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-P9uvbopAHo&feature=youtu.be

 

 

 

VIDEOAULAS 02 DE SETEMBRO DE 2020

 

 

LINGUAGEM

https://www.youtube.com/watch?v=X-xEEq7wGWc&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

VIDEOAULAS 01 DE SETEMBRO DE 2020

 

LINGUAGEM

https://www.youtube.com/watch?v=vbMzMhwPE4I&feature=youtu.be